Thời gian làm việc: Từ 7h30 đến 17h30

Nihaco là nhà phân phối biến tần và các dịch vụ về điện - điện tự động hóa công nghiệp hàng đầu Việt Nam.

TẦM NHÌN

 • Nihaco quyết tâm trở thành đối tác trí tuệ và đáng tin
  cậy trong ngành sản xuất công nghiệp tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

 • Nihaco đầu tư nghiên cứu, kiến tạo các giải pháp
  tối ưu nhằm tăng cường giá trị lợi ích và giảm thiểu
  chi phí cho khách hàng, đồng thời nâng cao giá trị năng
  lực, nhân phẩm và phúc lợi của nhân viên.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

 • Ở Nihaco, chúng tôi xem trọng sự thành tâm và
  tính hợp tác. Chúng tôi luôn quan tâm tới việc tìm phương
  thức giải quyết nhu cầu cốt lõi của khách hàng và kiến tạo
  giá trị cá nhân của mỗi nhân viên Nihaco.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Lương thiện
  • Tận tâm
  • Đồng lòng
  • Chất lượng