Thời gian làm việc: Từ 7h30 đến 17h30

TẦM NHÌN

 • Nihaco quyết tâm trở thành đối tác trí tuệ và đáng tin cậy trong ngành sản xuất công nghiệp tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

 • Nihaco đầu tư nghiên cứu, kiến tạo các giải pháp tối ưu nhằm tăng cường giá trị lợi ích và giảm thiểu chi phí cho khách hàng, đồng thời nâng cao giá trị năng lực, nhân phẩm và phúc lợi của nhân viên.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

 • Ở Nihaco, chúng tôi xem trọng sự thành tâm và tính hợp tác. Chúng tôi luôn quan tâm tới việc tìm phương thức giải quyết nhu cầu cốt lõi của khách hàng và kiến tạo giá trị cá nhân của mỗi nhân viên Nihaco.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Lương thiện
  • Tận tâm
  • Đồng lòng
  • Chất lượng