Thời gian làm việc: Từ 7h30 đến 17h30

BIẾN TẦN - GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHÍ PHÍ VÀ TĂNG NĂNG SUẤT CHO NGÀNH GIẤY

Chi phí năng lượng trong sản xuất giấy và bột giấy chiếm 20-30% chi phí sản xuất, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới để khắc phục tình trạng này này chúng tôi đã áp dụng một số giải pháp mang lại hiệu quả cao như: cải tạo hệ thống đối lưu để...

Xem thêm
Avatar
ĐINH VĂN THIẾT