Thời gian làm việc: Từ 7h30 đến 17h30

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tự động

Tên dự án:  Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tự động

Chủ đầu tư : Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Xăng Dầu Cẩm Phả

 Yêu cầu chủ đầu tư : 

- Thiết kế chế tạo lắp đặt hệ thống xử lý nước tự động cho nhà máy với yêu cầu chi tiết gửi kèm theo.

Giải pháp của Nihaco Automation:

- Lựa chọ sử dụng thiết bị đóng cắt của LS cho hệ thống

- Lên bản vẽ thiết kế chi tiết gử cho chủ đầu tư duyêt

- Tiến hành thi công lắp đặt hệ thống

Kết quả đạt được:

+ Hệ thống xử lý nước tự động sau khi lắp đặt chạy thử vận hành ổn định đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư.

 Một số hình ảnh: 

Bình luận của bạn