Thời gian làm việc: Từ 7h30 đến 17h30

Thay thế lắp đặt hệ thống lái tự động ( Auto Pilot )

Thay thế lắp đặt hệ thống lái tự động ( Auto Pilot )

Chủ đầu tư: Công Ty CP Vận Tải Biển Minh Dương

Ngành nghề kinh doanh:

- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Cho thuê văn phòng;

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn tàu, biển. Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;

- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác): Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải biển;

- Bốc xếp hàng hóa;

- Đại lý, môi giới, đấu giá;

- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;

Yêu cầu chủ đầu tư: Hiện tại hệ thống lái của tàu trong quá trình vận hành đang bị lỗi, Chức năng lái tự động không hoạt động được. Yêu cầu đặt ra là thay thế bộ điều khiển hệ thống lái mới để hệ thống  đi vào hoạt động ổn định, giảm thiểu tối đa thời gian nằm sửa chữa.

Giải pháp của Nihaco: Thay thế bộ điều khiển hệ thống lái mới, với chức năng tương đương hệ thống lái cũ của tàu. 

Thời gian triển khai: Từ khi tiếp nhận thông tin đến khi lắp đặt chạy thử bàn giao xong là 6 giờ. 

Một số hình ảnh thực tế :

Bình luận của bạn