Thời gian làm việc: Từ 7h30 đến 17h30

Lắp đặt hệ thống hòa đồng bộ máy phát điện

Chủ đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn TOTAL GAS Hải Phòng TOTAL GAS Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

Yêu cầu chủ đầu tư: Dùng chung các tổ máy phát điện để cung cấp nguồn điện công suất lớn và an toàn gần như tuyệt đối cho công ty, trong các sự kiện quan trọng.

Hiện trạng thiết bị tại nhà máy: 

- Nhà máy đang có 2 máy phát 250KVA và 200KVA hoạt động độc lập.

- Máy phát số 1( N01) đang hoạt động tốt, có điều tốc điện tử.

- Máy phát số 2(N02) đang hoạt động tốt, không có điều tốc điện tử.

Giải pháp của Nihaco Automation:

- Thay mới điều tốc của hai máy phát để phù hợp với yêu cầu của làm việc song song hai máy phát.

- Thiết kế tủ điều khiển hòa đồng bộ hai máy phát với các chức năng sau:

    1: Chức năng hòa đồng bộ hai máy phát bằng tay, sử dụng đồng bộ kế kiểu led quay.

    2: Chức năng hòa đồng bộ hai máy phát tự động.

    3: Chức năng phân chia tải hai máy phát bằng tay và tự động.

    4: Chức năng tự động ổn định tần số máy phát.

    5: Chức năng bảo về quá tải, quá tốc cho máy phát.

    6: Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp và mất pha cho phụ tải.

Triển khai: Đội ngũ kỹ thuật Nihaco tiến hành lặp đặt và bàn giao cho khách hàng trong vòng 15 ngày. Hệ thống hoạt động ổn định đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra.

Một số hình ảnh:

Bình luận của bạn