Thời gian làm việc: Từ 7h30 đến 17h30

BIẾN TẦN VEICHI AC10 - HƯỚNG DẪN CƠ BẢN

BIẾN TẦN VEICHI AC10 - HƯỚNG DẪN CƠ BẢN

Biến tần VEICHI AC10 sẵn hàng tại Nihaco.com.vn

Cảm ơn bạn đã mua Biến Tần VEICHI AC10 tại NIHACO - nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp. Sách hướng dẫn này mô tả cách sử dụng sản phẩm này đúng cách để đạt hiệu quả tốt.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm (lắp đặt, đi dây, vận hành, bảo trì, kiểm tra, v.v.). Ngoài ra, vui lòng sử dụng sản phẩm này sau khi hiểu đầy đủ các biện pháp phòng ngừa an toàn.

NHỮNG NỘI DUNG CỦA BIẾN TẦN VEICHI AC10 - HƯỚNG DẪN CƠ BẢN

1. Nội dung

2. Đấu nối nguồn cấp và Motor

3. Đấu nối sao - Tam giác cho Motor

4. Thông số cài đặt - Tổng quan 
    Thông số cần cài đặt trước khi sử dụng 

5. Hướng dẫn thay đổi giá trị thông số cài đặt 

6. Hướng dẫn vận hành bằng màn hình Biến Tần 

7. Đấu nối và cài đặt chiết áp ngoài để điều khiển tốc độ 

8. Đầu nối và cài đặt biến tần chạy thuận/nghịch bằng công tắc 3 vị trí

9. Đấu nối và cài đặt công tắc chạy/dừng và chọn chiều thuận nghịch

10. Đấu nối và cài đặt chế độ "3 - Dây" chạy thuận nghịch và dừng bằng các nút ấn

11. Đấu nối điện trở xả 

12. Hướng dẫn Reset biến tần về mặc định 

------------------------------------------------------------------------------------------

Link: BIẾN TẦN VEICHI AC10 - HƯỚNG DẪN CƠ BẢN

Bình luận của bạn